Plastmo Polska Sp.z o.o.

Rynny i rury spustowe można składować w pozycji pionowej, bądź poziomej (przy układaniu wielowarstwowym maksymalna wysokość pryzmy nie może przekroczyć 1,5m, a w przypadku składowania poziomego szerokość pryzmy nie może przekroczyć 2m), na równej i wypełnionej powierzchni. W trakcie  składowania  elementy muszą stykać się z podłożem na całej długości.

Składowanie rur i rynien nie powinno odbywać się w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych zaleca się magazynowanie wyrobów w pomieszczeniach magazynowych zabezpieczających wyrób przed wpływem warunków atmosferycznych.

Elementy zapakowane w tekturowe pudła należy składować pod zadaszeniem, w pomieszczeniach, które zabezpieczą produkt przed wpływem  warunków atmosferycznych.

Elementy systemów rynnowych PLASTMO PVC należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu aż do momentu montażu.

Systemy rynnowe PLASTMO PVC należy transportować na płaskim i równym podłożu w pozycji poziomej. W czasie transportu cały ładunek musi być unieruchomiony aby uniknąć możliwości uszkodzenia (zarysowania) powierzchni wyrobu.

Zawarte w instrukcji zalecenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu i praktyce firmy. Stosując właściwe zasady magazynowania i transportu asortymentu PLASTMO PVC, uchronią go Państwo przed uszkodzeniem.

facebook