Plastmo Polska Sp.z o.o.

Składowanie i transport systemów rynnowych PLASTMO METAL

 

Rynny i rury, wykonane z blachy ocynkowanej, miedzianej, oraz tytan-cynkowej, można zabezpieczyć folią ochronną nie wcześniej, niż na 24h przed planowaną wysyłką do klienta.
Wyroby PLASTMO METAL wykonane z blachy ocynkowanej, miedzianej, oraz tytan-cynkowej nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci. W razie potrzeby dłuższego składowania (powyżej 2 dni), rynny i rury wykonane z blachy ocynkowanej, miedzianej, oraz tytan-cynkowej należy umieścić w pomieszczeniu zamkniętym, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych (wilgoć, promienie słoneczne), najlepiej w przeznaczonych do tego celu kontenerach. Na czas dłuższego składowania z rynien i rur należy usunąć folię ochronną.
Rynny i rury wykonane z blachy powlekanej należy składować w pomieszczeniach zabezpieczających wyrób przed wpływem warunków atmosferycznych w przeznaczonych do tego celu kontenerach. Dopuszcza się składowanie w opakowaniu oryginalnym, bądź w folii ochronnej, na wolnym powietrzu.
Elementy zapakowane w tekturowe pudła należy składować pod zadaszeniem, w pomieszczeniach suchych, zabezpieczających wyrób przed wpływem warunków atmosferycznych.
 
Składowanie rynien i rur spustowych 
Rynny i rury spustowe należy składować, oraz transportować w pozycji poziomej. Wyroby należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się pod wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym układaniu należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce styku wyrobów (wskazane użycie przekładek tekturowych w tych miejscach). Pierwszą warstwę należy układać na podłożach o równej i pełnej powierzchni, warstwa ta musi całą swoją długością przylegać do podłoża. W przypadku wyrobów z cynk-tytanu i miedzi dopuszcza się składowanie w pryzmach o wysokości maksymalnie czterech warstw, dla pozostałych wyrobów wysokość pryzmy nie może przekroczyć 1m. Podczas transportu i składowania zaleca się używanie specjalnie do tego przeznaczonych kontenerów.
 
Rury spustowe w rozmiarze 150 (2m) należy transportować, oraz składować w pozycji pionowej.
Podczas ręcznego rozładunku nie należy przesuwać wyrobów po podłożu (lub składowanym wyrobie) , gdyż grozi to uszkodzeniem (zarysowaniem) powierzchni .Przy kontakcie z elementami wykonanymi z miedzi, ocynku bądź tytan-cynku, należy używać czystych rękawic ochronnych (bawełnianych).
 
Zawarte w instrukcji zalecenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu i praktyce firmy. Stosując właściwe zasady magazynowania i transportu asortymentu PLASTMO® uchronią go Państwo przed zarysowaniem, korozją oraz co jest niezmiernie istotne, przed przedwczesnym patynowaniem, zanim system nie zostanie zamontowany na dachu.
facebook