Plastmo Polska Sp.z o.o.

Wielkość rynien i rur spustowych uzależniona jest od powierzchni dachu.
UWAGA: SPOSÓB MONTAŻU ZALEŻY OD STOSOWANEJ RYNAJZY.
  1. Wybór rynajz
Schemat prawidłowo zamontowanej rynny Wybór rynajz

Schemat prawidłowo zamontowanej rynny.

Przy montażu orynnowania można wybrać pomiędzy
rynajzą długą, czołową lub wzmocnioną, w zależności od
indywidualnego projektu architektonicznego
(np. rozmieszczenia spustów).

 

1.1 Montaż rynajz długich 1.2 Montaż rynajz czołowych
 Montaż rynajz długich Montaż rynajz czołowych

Następnie przygotować rynajzy. Jeśli będą stosowane
rynajzy długie należy je wygiąć odpowiednio do kąta
nachylenia dachu (bardzo pomocna w tym celu jest
giętarka). Zaleca się ponumerowanie właściwej
kolejności rynajz, gdyż tylko przy zachowaniu
właściwej kolejności można uzyskać odpowiedni
spadek. Rynajza nr 10 będzie usytuowana najniżej.

 


Spadek w kierunku spustu wyznaczamy za pomocą
poziomicy (max spadek 3 mm na 1 mb rynny). Pomiędzy
skrajnie zamocowanymi rynajzami (przysztucerze
i najwyższym punkcie instalacji) rozciągamy mocno cienką
linkę, która wyznaczy nam odpowiedni spadek. Rynajzy
montujemy w odstępach max 60 cm od siebie.
2. Przygotowanie rynny 
Przygotowanie rynny

Przed zamontowaniem rynny, wytnij w niej otwór
przewidziany na sztucer.
Do cięcia użyj nożyc ręcznych lub piłki do metalu.
Niedopuszczalne jest używanie mechanicznych narzędzi
cięcia ! Otwór odpływowy powinien  znajdować się
w równej odległości od sąsiednich rynajz.

Następnie zamontuj dekle. W systemie
Powlekanym PLASTMO METAL występuje uniwersalny dekiel
uszczelkowy. Przy osadzaniu go w rynnie, pomocny
jest gumowy młotek. Zalecamy dodatkowo skleić dekiel
uszczelkowy z rynną przy pomocy spoiwa dekarskiego
PLASTMO. W systemach: Ocynkowanym,
Tytan-Cynkowym i Miedzianym używamy
dekli lewych/prawych. Przy montażu możemy
wybrać między lutowaniem, a klejeniem
spoiwem dekarskim PLASTMO.

 

3. Montaż rynny 4. Montaż sztucera
Montaż rynny

 

Montaż sztucera

Rynnę z wyciętym otworem na sztucer
oraz zamontowanym deklem zakładamy
na rynajzy. Rozpocznij od umieszczenia
zewnętrznego wywinięcia rynny (wulsty)
w zewnętrznym "nosku" rynajzy. Następnie
dociśnij rynnę do wewnątrz rynajzy
i zabezpiecz blaszką.

 


Z przodu sztucera znajduje się charakterystyczne
wygięcie. Umieść je w wulście rynny, a następnie
dociśnij sztucer do rynny i zagnij wystające blaszki
sztucera do wewnątrz rynny. Sztucer łączymy z rurą
spustową pezy pomocy kolana lub mufy.
5. Łączenie rynien 5.1 Łączenie rynien za pomocą spoiwa
5.spoiwo dekarskie i zlaczka uszczelkowa Łączenie rynien za pomocą spoiwa

 Wszystkie systemy rynnowe PLASTMO
(Ocynk, Ocynk Powlekany, Tytan-cynk
i Miedź) mogą być montowane przy użyciu
spoiwa dekarskiego PLASTMO
oraz przez zastosowanie złączki  uszczelkowej.
Systemy Ocynkowany, Tytan-cynkowy
i Miedziany można również łączyć przez lutowanie.

Rynny łączymy ze sobą "na zakładkę", co sprawia,
że jedna rynna nachodzi na drugą. W miejscu
nachodzenia na siebie rynien użyj spoiwa
dekarskiego PLASTMO
, nakładając 3 paski spoiwa.
Następnie połącz rynny wprowadzając  jedną wulstę
rynny w drugą na głębokość ok 5 cm. Dociśnij jedną
rynnę do drugiej, aż jej tylne zagięcie "wskoczy"
do wewnątrz wywinięcia drugiej rynny. Pamiętaj,
aby zachować odpowiedni spadek w kierunku spustu.

 

5.2 Łączenie rynien za pomocą złączek uszczelkowych 6. Montaż dylatacji
Łączenie rynien za pomocą złączek uszczelkowych Montaż dylatacji

Zaczep złączkę na tylnych krawędziach rynien.
Następnie dociśnij i zapnij na wulście rynny.
Zatrzask zabezpiecz zaginając na nim blaszkę
zaciskową. Łącząc ze sobą dwie rynny przy pomocy
złączki uszczelkowej, upewnij się, że został
zachowany 2-3 mm luz między krawędziami
rynny
.

 


Dylatację montujemy, gdy połączone ze sobą rynny mają
długość równą lub większą nić 15 mb i nie występuje
sztucer. W przypadku narożników lub zakończeń
przy ścianie - 6 mb.
7. Montaż narożnika 7.1 Montaż narożnika - przygotowanie
Montaż narożnika Montaż narożnika - przygotowanie

Montaż na rynajzach czołowych lub przetłoczonych
wymaga zastosowania się do instrukcji zawartych
w opisach Rys. 7.1 i Rys. 7.2.

 

Ściąć kant deski doczołowej w miejscu styku
z narożnikiem zewnętrznym, aby możliwie najbardziej
przysująć narożnik do deski czołowej. Jeśli jest to
niemożliwe, zastosować inne rozwiązanie,
zgodne ze sztuką dekarską.

7.2 Montaż narożnika - łączenie 8. Montaż kolan i rur
Montaż narożnika - łączenie Montaż kolan i rur

 

Narożnik łączymy z rynną "na zakładkę" (Patrz opis
Rys. 5.1). Bezpośrednio z obydwu stron narożnika
obowiązkowo należy zamontować rynajzy.

 

Odmierz odpowiednią długość rury, która znajdzie się
między kolankami. Rura spustowa powinna znaleźć
się w odległości ok. 20-25 mm od ściany. Połączenia
kolana ze sztucerem oraz kolana z rurą przeprowadzamy
bezpośrednio przez kielichowanie. Do połączeń rura-rura
i sztucer-rura używamy mufy. Do łączenia ze sobą rur
spustowych w rozmiarze 150 nie używamy mufy.

 

9. Montaż obejm 10. Zakończenie instalacji
Montaż obejm Zakończenie instalacji

Do montażu rur spustowych do ściany budynku
używamy obejm o tej samej średnicy, co rura
spustowa. Pierwsza obejma (położona najwyżej)
powinna  znajdować się bezpośrednio pod kolanem.
Dobór śruby zależy od rodzaju i grubości muru
oraz warstw ocieplenia. W przypadku ścian
z płyty warstwowej należy użyć obejmy "na stopce".
Rozstaw obejm nie może być większy niż 3 m.

 


Zakończenie rury spustowej możesz przeprowadzić
na kilka sposobów. Niezależnie od pomysłu, na tym
etapie instalacji montujemy elementy uzupełniające,
takie jak rzygacz, czyszczak, trójnik lub zbieracz
deszczówki. Chcąc zakończyć system rynnowy wylewką,
patrz Rys.10.1. Przy instalacjach, które wchodzą 
w kanalizację  deszczową, przejdź do Rys.10.2.
10.1 Zakończenie instalacji nad gruntem. 10.2 Zakończenie instalacji poniżej gruntu.
Zakończenie instalacji nad gruntem Zakończenie instalacji poniżej gruntu


System rynnowy może kończyć się wylewką
lub kolanem. Pamiętaj, aby odległość kolana
lub wylewki od ziemi
nie była
mniejsza niż 20 cm.

Końcówkę rury wprowadź w otwór wcześniej
przygotowanego osadnika połączonego
z kanalizacją deszczową.
Nigdy nie wprowadzaj rury bezpośrednio
do kanalizacji.

Panuje tam wysokie stężenie gazów o bardzo silnym
działaniu korozyjnym.
facebook