Plastmo Polska Sp.z o.o.

 

Rynny

Rynny nie powinny i nie mogą być oznaczone znakiem CE. Systemy rynnowe Plastmo są produkowane i testowane
zgodnie z normami EN 607:2005 oraz 612:2005.

 

Kliknij na link, aby pobrać deklaracje zgodności:

1. KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1/18
   (PLASTMO® PVC)

2. KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2/18
   (PLASTMO® METAL)

 


1. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/18
    (Rynny dachowe i elementy wyposażenia. System rynnowy PLASTMO® PVC.)

2. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2/18
    (Rury spustowe do systemów rynien dachowych oraz kształtki. System rynnowy PLASTMO® PVC.)

3. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3/18
    ( Uchwyty do rynien dachowych do systemów rynnowych PLASTMO® PVC. System rynnowy PLASTMO® PVC.)

4. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/18
    (Rynny dachowe i rury spustowe wraz z kształtkami wykonane z blachy ocynkowanej, tytan-cynkowej, miedzianej
     oraz powlekanej. Systemy rynnowe PLASTMO® METAL.)

5. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 5/18
    (Uchwyty do rynien dachowych do systemów rynnowych PLASTMO® METAL.)

6. PLASTMO SPOIWO DEKARSKIE

7. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ KLEJ PLASTMO DO SYSTEMÓW RYNNOWYCH

 


1. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/17
    (Rynny dachowe i elementy wyposażenia. System rynnowy PLASTMO® PVC.)

2. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2/17
    (Rury spustowe do systemów rynien dachowych oraz kształtki. System rynnowy PLASTMO® PVC.)

3. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3/17
    ( Uchwyty do rynien dachowych do systemów rynnowych PLASTMO® PVC. System rynnowy PLASTMO® PVC.)

4. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/17
    (Rynny dachowe i rury spustowe wraz z kształtkami wykonane z blachy ocynkowanej, tytan-cynkowej, miedzianej
     oraz powlekanej. Systemy rynnowe PLASTMO® METAL.)

5. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 5/17
    (Uchwyty do rynien dachowych do systemów rynnowych PLASTMO® METAL.)

6. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PLASTMO SPOIWO DEKARSKIE

7. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ KLEJ PLASTMO DO SYSTEMÓW RYNNOWYCH

 

 


 

 

1. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/14
    (Rynny dachowe oraz elementy służące do odprowadzania wody opadowej PLASA PVC i PLASA ASA)

 

2. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2/14
    (Rury spustowe do systemów rynnowych oraz kształtki służące do odprowadzania wody opadowej
     PLASA PVC i PLASA ASA)

 

3. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3/14
    (Uchwyty do rynien dachowych do systemów rynnowych PLASA PVC, PLASA ASA i PLASTAL)

 

4. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/14
    (Rynny dachowe i rury spustowe wraz z kształtkami wykonane z blachy ocynkowanej,
     tytan-cynkowej, miedzianej oraz powlekanej.
     Systemy rynnowe PLASTAL)

 

5. KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 5/2014
    (Rynny dachowe i rury spustowe wraz z kształtkami wykonane z blachy powlekanej.
     System rynnowy PLASTAL - AQUEDUCT.)

6. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1401
    (Spoiwo dekarskie MS52.)

 

facebook