Plastmo Polska Sp.z o.o.

Polityka prywatności dla naszej obecności w mediach społecznościowych
W dalszej części chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby poinformować Cię, jak traktujemy Twoje dane zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).


Podmiot odpowiedzialny

My, Plastmo Polska Sp. z o. o., prowadzimy następujące portale społecznościowe:

- Facebook: https://www.facebook.com/plastmopolska/
- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-eXw7wEPR0P5049LVuIiEQ?view_as=subscriber

Nasze dane kontaktowe można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej pod adresem:
https://plastmo.pl/kontakt/dane-teleadresowe.html
Plastmo Polska Sp. z o. o. jest częścią Grupy ACO.
Podobnie jak my, istnieje również operator samej platformy mediów społecznościowych. Operator również jest uważany za podmiot odpowiedzialny w tym zakresie i przeprowadza własne przetwarzanie danych (oddzielnie od nas), na które nie mamy wpływu.

Przetwarzanie danych przez nas
Dane, które podajesz podczas interakcji z naszymi witrynami społecznościowymi, takie jak komentarze, filmy, obrazy, polubienia, itp. są publikowane za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych i nie są przez nas wykorzystywane ani przetwarzane do innych celów w żadnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści tylko w przypadku, gdy będzie to konieczne. W razie potrzeby udostępnimy Twoje treści na naszej stronie, jeśli jest to funkcja platformy mediów społecznościowych i komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych. Podstawą prawną jest art. 6 para. 1 zdanie 1 litera f RODO. Dostosowujemy reklamy na Facebooku i Instagramie do wybranych grup docelowych (np. Sponsorowane posty, konkursy), aby nasze treści były widoczne dla osób, dla których ta treść jest istotna. Używamy anonimowych grup docelowych, które są dostępne za pośrednictwem Menedżera reklam na Facebooku, aby to zrobić. Niestety nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przeprowadzane przez Menedżera reklam na Facebooku. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować poszczególnych osób w żadnym momencie. Nie korzystamy z Facebooka Pixel, reklam prowadzących, botów czatowych lub podobnych narzędzi reklamowych, które wymagają monitorowania zachowania podczas surfowania.
Przetwarzanie danych odbywa się w interesie naszych działań public relations i komunikacji.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec określonych procedur przetwarzania danych, skorzystaj z danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt. Następnie rozpatrzymy Twój sprzeciw.
Jeśli zadasz pytania za pośrednictwem naszych platform społecznościowych, w zależności od wymaganej odpowiedzi, możemy skierować Cię do innych, bezpieczniejszych kanałów komunikacji w celu zagwarantowania poufności. Zawsze możesz przesłać nam poufne zapytania na adres pocztowy podany w naszych danych kontaktowych.
Przetwarzanie danych przez operatora platformy mediów społecznościowych
Nie możemy zagwarantować, że operator platformy mediów społecznościowych nie będzie korzystał z metod śledzenia sieci. Aktywność w sieci może być śledzona niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy zarejestrowany na platformie mediów społecznościowych. Niestety nie mamy wpływu na metody śledzenia stron internetowych platformy mediów społecznościowych.
Pamiętaj: nie możemy zagwarantować, że dostawca platformy mediów społecznościowych nie użyje Twojego profilu i danych behawioralnych, na przykład do oceny Twoich nawyków, osobistych relacji, preferencji itp. Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie twoich danych przez dostawca platformy mediów społecznościowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych można znaleźć w polityce prywatności dostawcy:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
- YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=dpl
- Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Twoje prawa jako użytkownika
W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, RODO przyznaje ci pewne prawa jako użytkownikowi strony:

    1.) Prawo dostępu (art. 15 RODO):
Masz prawo do uzyskania informacji, czy Twoje dane osobowe zostały przetworzone; w takim przypadku masz prawo dostępu do tych danych osobowych i informacji wymienionych w art. 15 RODO.

    2.) Prawo do sprostowania i usunięcia (Art. 16 i 17 RODO):
Masz prawo do natychmiastowego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych dotyczących Ciebie oraz, w razie potrzeby, żądania wypełnienia niepełnych danych osobowych.
Masz również prawo do natychmiastowego usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie, pod warunkiem że obowiązuje jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO, np. gdy dane nie są już potrzebne do zamierzonego celu.

    3.) Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO):
Masz prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, na przykład na czas potencjalnej oceny, jeśli wniesiono sprzeciw przeciwko przetwarzaniu.
    4.) Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO)

W niektórych przypadkach, które są wymienione w szczególności w art. 20 RODO, masz prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie i / lub żądania przesłania tych danych do strony trzeciej.

    5.) Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO):
Jeżeli dane zbierane są na podstawie art. 6 para. 1 lit. f (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów), masz prawo w dowolnym czasie złożyć sprzeciw wobec tego przetwarzania, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji. Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby lub przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych. Prawo do złożenia skargi można uzyskać w szczególności w organie nadzorczym państwa członkowskiego, w którym zwykle zamieszkujesz, w którym pracujesz lub w którym miało miejsce rzekome naruszenie.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

W celu uzyskania informacji lub sugestii dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Anders Petersen

M: (+45) 2999 4291 | ap@plastmo.dk