Plastmo Polska Sp.z o.o.

  1. Zjawiska atmosferyczne – rynny nieustannie narażone są na opady (deszcz o różnym nasileniu, śnieg, grad), bardzo różne temperatury, promieniowanie UV oraz silny wiatr.
  1. Uszkodzenia mechaniczne – po części wiążą się z wpływem zjawisk atmosferycznych - np. silny wiatr może zerwać rynnę w części lub całości, podobnie silna ulewa czy grad. Przerwanie warstw ochronnych z kolei to przyczyna pojawiania się rdzy. To jednak nie wszystko; zdarzają się jeszcze akty wandalizmu, uszkodzenia w wyniku zużycia materiału oraz zwykłe wypadki, np. podczas renowacji elewacji.
  2. Zatkanie drożności nagromadzonym materiałem naniesionym przez wiatry i opady atmosferyczne - liśćmi, śmieciami, itp.
  3. Zanieczyszczenia chemiczne - także mają przynajmniej częściowy związek z wpływem zjawisk atmosferycznych, jak kwaśne deszcze, pyły i inne niepożądane składniki znajdujące się w powietrzu, szczególnie w dużych miastach.
  4. Uszkodzenia przez ptactwo, które chętnie przysiada na rynnach, a nawet zakłada w nich gniazda.

Regularne przeglądy i konserwacje

Zważywszy, że negatywne oddziaływanie niektórych czynników (np. chemicznych) może się ujawnić dopiero po upływie jakiegoś czasu, a niektóre uszkodzenia po prostu nie są widoczne, można czasem odnieść złudne wrażenie, że rynna przez dość długi czas jest w świetnym stanie. Często to jednak zwykłe pozory. Rynny wymagają przeglądu przynajmniej dwa razy do roku - tuż przed wiosną i jesienią. Oczywiście, w przypadku widocznych gołym okiem uszkodzeń, reakcja musi być natychmiastowa. Chodzi więc o właściwe przeglądy, konserwację i naprawy. Dzięki temu można uniknąć większych kosztów związanych z przedwczesną wymianą systemu rynnowego.

facebook