Plastmo Polska Sp.z o.o.

Problem wilgoci w pomieszczeniach czy problem zawilgoconych ścian zewnętrznych budynku pojawia się stosunkowo często, aczkolwiek jego przyczyny mogą być bardzo różne. Warto zapoznać się z metodami lokalizacji źródła zawilgocenia oraz sposobem usunięcia jednej z częstszych przyczyn.Wilgoc na scianach. Przyczyna moze byc przeciekajacy system rynnowy

Jak zlokalizować przyczynę zawilgocenia ścian?

Zalana ściana budynku, zwykle dosyć jednoznacznie, pokazuje gdzie leży problem. Zacieki mają największą intensywność blisko źródła wilgoci. Czasami jednak, gdy cała ściana jest mocno zawilgocona, nie jest to takie oczywiste – wtedy przydatne będą specjalne przyrządy pomiarowe. Ważna jest również obserwacja – jeżeli wykluczymy źródło zawilgocenia pochodzące z niewłaściwej wentylacji, izolacji cieplnej budynku czy nieszczelności instalacji wodnych –problem najczęściej leży po stronie przeciekającego systemu rynnowego.

Naprawa systemu rynnowego

Problem zawilgocenia ściany nie musi być spowodowany uszkodzoną fizycznie rynną, może być to nieszczelność na jej połączeniach albo skutek nieprawidłowego montażu. Często zdarzają się też błędy już na poziomie projektu instalacji rynnowej albo przy wyborze niewłaściwych materiałów. Wbrew pozorom częstym powodem okazuje się zatkanie lub znaczne zanieczyszczenie rynien. Bez względu na to, w którym z tych aspektów leży źródło zawilgocenia ściany, należy je usunąć od razu po jego zlokalizowaniu.

Bardzo często wystarcza poprawienie mocowań rynien oraz ich uszczelnienie w newralgicznych miejscach przy użyciu odpowiednich środków lub uszczelek. Warto wykonać również ich oczyszczanie i sprawdzenie drożności. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ze względu na wcześniejsze poważne błędy konstrukcyjne czy po prostu zużycie, system rynnowy trzeba poddać sporej modernizacji lub całkowitej wymianie. Warto, w każdym z tych przypadków, skorzystać z pomocy fachowców.

Usługi firm zajmujących się instalacją oraz konserwacją rynnową mają wiele zalet. Przede wszystkim korzystamy z doświadczenia i umiejętności wykwalifikowanych monterów. Istotne jest również bezpieczeństwo, gdyż naprawa czy montaż systemu rynnowego wiąże się najczęściej z pracą na wysokości, której nie powinien wykonywać nikt, kto nie ma odpowiednich uprawnień i praktyki.

facebook