Plastmo Polska Sp.z o.o.

Prace budowlane powinny być wykonywane z najwyższą starannością, ponieważ błędy na pewno odbiją się na trwałości budynku. Być może popełnione niedociągnięcia nie są widoczne natychmiast, jednak prędzej czy później błędy zaczną zagrażać bezpieczeństwu oraz zmuszą do przeprowadzenia remontu. Dotyczy to również systemów rynnowych, mimo iż ich montaż nie jest skomplikowany. Jakie są najczęściej popełniane pomyłki podczas montowania rynien? Jak ich uniknąć?

Błąd 1. Niedokładne obliczenia

Pierwszym błędem, który można popełnić, jest wykonanie błędnych obliczeń, które dotyczą powierzchni dachu do odwodnienia. W tych obliczeniach należy uwzględnić konstrukcję dachu oraz konkretny system rynnowy. Do wykonania prawidłowych obliczeń można skorzystać z gotowych kalkulatorów, które są dostępne między innymi na stronach producentów systemów rynnowych i dachów. Niezbędne jest też poprawne oszacowanie wysokości montażu rynny.

Błąd 2. Za szeroki rozstaw haków

Montaż haków rynnowych musi zostać wykonany przez dekarza bez zarzutu. Aby uzyskać prawidłowy rozstaw haków, trzeba zastosować się do dwóch zasad. Pierwsza z nich mówi o tym, że odległość między nimi nie powinna wynosić więcej niż 60 cm. Natomiast druga zasada określa odległość od miejsca złączenia rynien do haków po obu stronach. Nie powinna być ona mniejsza niż 10 cm.

Błąd 3. Brak uwzględnienia ruchów termicznych materiału

W naszym kraju lato obfituje w wiele słonecznych dni, kiedy temperatura wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza, ale także w wiele dni, kiedy aura jest bardzo deszczowa. Z kolei zimą temperatura jest znacznie niższa, często spada poniżej zera, a dach jest pokryty warstwą śniegu albo jest oblodzony. Tego typu zmiany temperatury nie są bez znaczenia jeśli chodzi o pracę systemów rynnowych. Rynny, które są wykonane z PVC oraz ze stali, mają tendencję do kurczenia oraz rozszerzania. Z tego względu warto zastosować specjalne elementy kompensujące rozszerzalność termiczną.

Błąd 4. Zbyt mała liczba obejm na rurach spustowych

Bardzo często błędem popełnianym przez dekarzy jest zastosowanie niewystarczającej liczby obejm na rurze spustowej. Spust należy prawidłowo zabezpieczyć. Chcąc osiągnąć poprawny efekt na rurze spustowej, należy zastosować obejmy co około 1,8 – 2 m, z czego górną obejmą montuje się na rurze tuż pod kolanem – chwyt ten powinien ściśle obejmować rurę. Natomiast dolna obejma nie powinna przylegać do rury, by umożliwić ruch pod wpływem temperatury. Dzięki takiemu rozwiązaniu rura spustowa nie ulega odkształceniu.

Błąd 5. Brak użycia dodatkowych elementów systemu rynnowego

Dodatkowe elementy systemu rynnowego, czyli na przykład  zaślepki do rynien oraz łączniki powinny zostać uwzględnione przez dekarza podczas montowania systemu rynnowego. Niezależnie od producenta, każdy z systemów posiada tego typu dodatkowe akcesoria. Są one pomocne w stabilnym i mocnym połączeniu ze sobą wszystkich elementów. Pozwalają na zachowanie prawidłowego funkcjonowania systemu rynnowego, nawet w trakcie bardzo długiego czasu eksploatacji.

Powyższe błędy zdarzają się dosyć często przy montażu systemu rynnowego. Oprócz wystrzegania się omówionych pomyłek, bardzo ważne jest wnikliwe przeczytanie instrukcji i stosowanie się do zaleceń producenta. Chcąc mieć sprawny system rynnowy, nie można pozwolić sobie na niedokładny montaż, ponieważ prędzej czy później rynny przestaną spełniać swoją funkcję i konieczne będą naprawy nie tylko systemu, ale i zniszczonej elewacji.

facebook