Plastmo Polska Sp.z o.o.

Zanieczyszczenia

Najczęstszą przyczyną, przeważnie doskwierającą podczas jesieni, są liście, które blokują właściwy odpływ wody. Silne wiatry powodują, że spadające liście osadzają się w rynnach. Dodatkowo padający deszcz sprawia, że liście stają się mokre i zaczynają gnić. Przez to nie ma możliwości, aby wiatr – mówiąc kolokwialnie – wydmuchał je z powrotem z rynny. Konieczna jest nasza interwencja, która zapobiegnie zablokowaniu się systemu.Niedrożny system rynnowy? Poznaj przyczyny

Zanieczyszczenia zalegające w rynnach to również gałązki, piasek czy mech. Czasami zdarza się, że winą za niedrożność systemu rynnowego obarczone są zwierzęta. Niektóre gryzonie znoszą materiał, który potem zalega w rynnach. Ogromnym problemem są również ptaki, a dokładnie ich gniazda. Dlatego należy regularnie przeglądać system rynnowy.

Błędy przy montażu

Przyczyną niedrożności systemu rynnowego może być również błąd popełniony podczas montażu – zbyt mały spadek rynny. Powoduje to zaleganie wody w rynnie, ponieważ przez zbyt mały kąt nachylenia woda nie jest odprowadzana we właściwym tempie. Niesie to ze sobą przykre konsekwencje – dodatkowo rynna, pod ciężarem wody, może oderwać się od całego systemu.

facebook